prohlédnout si oddělení ×

Konziliární tým

Jedním z cílů Centra duševní rehabilitace (CDR) je změnit pohled na tradiční poskytování konziliární psychiatrické péče. Ta v dnešní době probíhá především v podobě jednorázových vyšetření psychiatrem při požadavku ošetřujícího lékaře ze somatického oddělení. V CDR je komplexní multidisciplinární tým, schopný nabídnout kontinuální širokou péči směřující k podpoře zotavení člověka v rámci jeho léčby. Součástí týmu je psychiatr, psycholog, sestra a zapojí se i sociální pracovníci, peer konzultanti či fyzioterapeuti. Léčba jakéhokoliv onemocnění je pro každého z nás životní výzva vyžadující značnou část našich psychických sil a smyslem konziliárního týmu je doprovázet člověka v těchto náročných časech.