Spolupráce

DPS Ondřejov

Součástí péče o duševní zdraví AKESO je i nabídka DENNÍHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO SANATORIA ONDŘEJOV. Najdete tu psychiatrické ambulance, denní stacionář, stálé i tematické psychoterapeutické programy, prostor pro individuální psychoterapie a další podpůrné aktivity. Pilířem komplexní léčby psychotických onemocnění je psychiatrická ambulantní péče. Velkou výhodu poskytuje provázanost služeb centra a možnost úzké spolupráce mezi jednotlivými odborníky.

Provozuje také tyto prezenční i komunitní služby: krizová intervence, krizová podpůrná péče, zprostředkování komplexní léčby u nových pacientů, zprostředkování komplexní léčby u nespolupracujících pacientů, psychosociální rehabilitace psychiatrickou sestrou, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, aktivizační služby, telefonní krizová intervence a podpora pacientů na telefonu.

Webové stránky: https://ondrejov.cz/

Mindwell: Digitalizovaná terapeutická péče dostupná všem

Mindwell je digitální terapeutická platforma založená na kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Jeho hlavním cílem je zvýšení dostupnosti kvalitní péče o duševní zdraví všem, kteří ji potřebují. Je koncipován jako nástroj pro zvládání mírných až středně̌ závažných duševních potíží a pomáhá jim předcházet. KBT je vědecky ověřený přístup k terapii a jeho digitální podoba je dle studií srovnatelná s terapií probíhající tváří v tvář. Mindwell obsahuje jednotlivé e-programy pro řešení deprese, obav, úzkosti, nadmíře stresu a syndromu vyhoření. Tvůrcem obsahu e-programů a odborným garantem projektu je Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. s týmem odborníků.

Jednotlivé e-programy obsahují 12 modulů, každý modul odpovídá jednomu fyzickému sezení s terapeutem. V každém modulu nalezne klient teoretické lekce, příběhy, videa, příklady a praktická cvičení zaměřená na zlepšení jeho psychického stavu. Po celou dobu trvání e-programu klienta provází jeho osobní terapeut, který mu dává zpětnou vazbu a vyhodnocuje jeho pokroky. Klient absolvuje teoretická a praktická cvičení, která mu pomáhají rozpoznat jeho nezdravé návyky v myšlení. Klient následně pomocí opakování, učení a tréninku mění své návyky ve zdravější. To se odrazí ve změně jeho chování v podobě lepšího zvládání různých zátěžových situací.

Webové stránky: https://mindwell.cz/

Lomikámen, z.ú.

Ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Lomikámen máme společný cíl, kterým je podpořit lidi s duševním onemocněním na jejich cestě zpět do zaměstnání a pracovat na destigmatizaci duševních onemocnění. 

Webové stránky: https://www.lomikamen.cz/

Pro zdraví 21 z.ú.

Organizace Pro zdraví 21 z.ú. reaguje svými aktivitami na zvyšující se potřebnost komplexního, biopsychosociálního přístupu ke zdraví. Poskytuje zdravotní pedopsychiatrické, psychologické, sociální, speciálně pedagogické a vzdělávací služby pro děti, adolescenty, rodiny i dospělé jednotlivce a metodické, supervizní a koučovací služby pro pedagogické, zdravotní a sociální pracovníky. Svými službami a systémovou multidisciplinární spoluprací přispívá k dorovnávání dlouhodobého deficitu podpory zdraví zaměřeného na zdraví fyzické tím, že rozšiřuje možnost posilování zdraví prospěšných psychosociálních vlivů v osobním, rodinném, pracovním a společenském životě.

Webové stránky: https://www.prozdravi21.cz/