Pacienty a personál Centra duševní rehabilitace chrání důmyslný protipožární systém

18. 12. 2023

V dnešní době musí každá budova splňovat přísná protipožární opatření. Centrum duševní rehabilitace, jež je součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, není výjimkou a v této oblasti navíc disponuje nejmodernějšími technologiemi, jež se dle předpisů musí jedenkrát za půl roku testovat. Jednou takovou zkouškou nás provedl vedoucí servisní technik Michal Hylas s kolegy Lukášem Bázlerem a Stanislavem Tichánkem.

Je všední listopadový den osm hodin ráno. Centrem duševní rehabilitace (CDR) se zrovna z reproduktorů line hlas Michala Hylase, technika společnosti Tesim, která pro berounskou nemocnici zajišťuje instalaci a správu zabezpečovacích systémů. Přítomné osoby, ať se v budově nachází kdekoliv, se právě dovídají o plánovaném spouštění testu.

Domnělý oheň vznikl někde v prostoru výtahů u vstupu do ambulance. Zde totiž Michal Hylas za pomocí speciálního klíče aktivoval nouzový požární hlásič, který okamžitě uvedl celou budovu do pohotovostního režimu. Ve stejnou chvíli se na velínu vrátnice spustil alarm a ikona aktivovaného hlásiče se na monitoru systému ESSER probarvila do červena.

Jeden z pracovníků vrátnice zůstává na místě a druhý má za úkol hlásič rychle lokalizovat a vyhodnotit vzniklou situaci. Poté okamžitě informuje kolegu či kolegyni na vrátnici a v případě potřeby jsou odtud prostřednictvím linky 150 přivoláni hasiči. Personál ostrahy je přitom důkladně proškolen a musí dbát i na vlastní bezpečnost,“ popisuje Hylas.

Během poplachu se v celém objektu CDR rozsvítilo nouzové osvětlení a za velmi krátkou dobu je rovněž cítit, jak se v prostorách únikových tras „změnilo klima“. Jev je způsobený ventilátorem, který evakuační koridory takzvaně, „nafukuje“ přetlakem.

Princip je, že tlak vzduchu žene možné zplodiny do výstupu s klapkou umístěnou v nejvyšším bodě budovy. Je to proto, aby se lidé nenadýchali kouře. Ve stejnou chvíli se zavřou i požární klapky, které dělí objekt centra do požárních úseků, aby zabránily dalšímu možnému šíření ohně. Plány evakuačních tras najdete po celém centru,“ doplňuje svého kolegu technik Lukáš Bázler a dodává, že chod technologií jim v počítači vyhodnocuje systém měření a regulace.

Dalším moderním opatřením je režim, který deaktivuje elektromagnetické zámky dveří. A to z důvodu, aby se lidé mohli z jednotlivých místností snadno dostat. Michal Hylas ještě na začátku protipožárního testu instruoval tým kolegů, kam se mají vydat do vybraných částí centra a ověřit, zda i v tomto případě vše proběhlo v pořádku.

Do prostor, kde se na dveřích nachází koule místo kliky, se už nesmíte vrátit. Ledaže jste k tomu oprávněni s tím, že máte u sebe jak vstupní kartu, tak i klíč. Většinou to jsou vybraní zaměstnanci, zasahující hasiči či protipožární technik,“ upozorňuje Hylas a dodává, že personál je pro tuto situaci taktéž důkladně proškolen, aby všichni věděli, jak se mají zachovat.

V CDR se nachází celkem osm výtahů, které během požárního poplachu sjedou do základních stanic, kde z nich lze snadno vystoupit – například v patře 1. „U každého výtahu to je naprogramované tak, aby lidé, kteří se mohou uvnitř nacházet, mohli bezpečně pokračovat do evakuačního koridoru. Ve stejnou chvíli se otevře i vjezdová roleta do garáží včetně venkovních závor,“ popisuje dále technik Stanislav Tichánek.

Za necelou hodinu je test u konce a Michal Hylas jej vyhodnocuje jako úspěšný. Jak posléze shrnuje, základní funkcí zavedených technologií je, aby evakuující lidé měli zajištěnou co možná nejsnadnější a nejbezpečnější únikovou cestu před požárem. Při této příležitosti rovněž vyjádřil uznání a poděkování dalším spolupracovníkům, kteří se na instalaci a údržbě supermoderního protipožárních systému Centra duševní rehabilitace podíleli.

Galerie