VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční místnost pavilonu G

Datum:

6. 10. 2022

Zobrazit pozvánku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci Centra duševní rehabilitace

VÝZNAM SPOLUPRÁCE V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

REGISTRACE BYLA UZAVŘENA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM KONTAKTUJTE LUCII LIŠKOVOU. 

 

  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Centrum duševní rehabilitace

MUDr. Martin Hollý, MBA
Centrum duševní rehabilitace

Mgr. Jan Rohlena, DiS.
Lomikámen, z.ú.

MUDr. Petra Uhlíková
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Esmedicum s.r.o.

POŘADATEL

Centrum duševní rehabilitace


DATUM KONÁNÍ
6. října 2022


MÍSTO KONÁNÍ
Rehabilitační nemocnice Beroun, Konferenční sál pavilonu G

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
MUDr. Martin Hollý, MBA


KONTAKTNÍ TELEFON:

Lucie Lišková 311 745 319, mobil 702 223 637, email: liskova@nember.cz

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 3 kreditními body ČLK.

Číslo akce 108018.


Pro účastníky zajištěno občerstvení. K dispozici je parkoviště pod nemocnicí.


INFORMACE O ÚHRADĚ POPLATKU
Registrační poplatek činí 100 Kč včetně DPH dle platné sazby. 

Poplatek je nutné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 7632131/0100.
Variabilní symbol: 06102022, do „zprávy pro příjemce“ prosíme uvést jméno a příjmení
účastníka. Platbu je nutné uskutečnit nejpozději do 3. října 2022.

Pokud žádáte o vystavení daňového dokladu na adresu uvedenou v přihlášce, doplňte
prosím do poznámky název firmy a fakturační údaje (v případě potřeby kontaktujte finanční
účtárnu na adrese: uctarna@nember.cz).

 

Pro vydání Certifikátu účasti je nutné vyplnit při registraci evidenční číslo lékaře.