Centrum duševní rehabilitace slaví rok od svého otevření

20. 6. 2024

Centrum duševní rehabilitace představuje významný krok vpřed v oblasti psychiatrické péče v Česku. Otevřeno bylo 20. června 2023 a za uplynulých dvanáct měsíců provozu se stihl udělat obrovský kus práce. V moderním prostředí Centra našlo pomoc už přes 2 200 pacientů a pro následující rok je naplánováno další rozšíření péče, se kterým souvisí nové pracovní příležitosti.

„Od samotného začátku tohoto projektu bylo naším cílem dělat psychiatrii jinak, abychom lidem s duševním onemocněním nabídli prostředí, ve kterém ukážeme, že se dá i v českých podmínkách dělat psychiatrie na vysoké úrovni. Moderní, unikátní, komplexní a na úrovni 21. století – takovou péči si naši klienti zaslouží a takovou jim naše zařízení nabízí. V současné době se snažíme pokračovat v rozšiřování služeb, abychom mohli otevřít naše inovativní terapie většímu počtu pacientů,“ uvedl k výročí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO, pod který Centrum duševní rehabilitace (CDR) společně s dalšími zařízeními patří.

V CDR koordinovaně spolupracují zdravotníci různých specializací tak, aby se zajistil celostní přístup k léčbě psychických potíží. Ten přitom pokrývá jak fyzické, tak i psychologické prvky duševního zdraví. „Z klinické zkušenosti i výzkumů víme, že duševní onemocnění bývají spojeny s řadou tělesných onemocnění a často nevýhodnými osobními návyky. Na tyto aspekty se mimo jiné také zaměřujeme a v rámci terapeutických programů na ně reagujeme. Náš přístup se zde skládá například z kombinace psychiatrické a psychoterapeutické péče s pohybovými aktivitami a zapojením neurostimulačních metod,“ přiblížil náměstek pro oblast duševního zdraví MUDr. Martin Hollý, MBA.

V současnosti fungují naplno čtyři lůžková oddělení. Dvě jsou vyhrazena režimu akutní péče, kde se zkušený personál věnuje pacientům s nejtíživějšími příznaky duševního onemocnění a také klientům, jejichž stav vyžaduje neodkladný přístup. Další dvě psychoterapeutická oddělení zase prostřednictvím specificky navrženého programu poskytují pomoc lidem trpícím například hraniční poruchou osobnosti, obsedantně kompulzivní poruchou či úzkostnými poruchami. Dále v režimu 24/7 funguje akutní příjem, v plném provozu je oddělení psychiatrických ambulancí a stacionář pro adolescenty. Za období od otevření Centra do současnosti zdravotníci lůžkové části poskytli péči celkem 598 pacientům. Psychiatrické či psychologické ambulance navštívilo celkem 1 645 osob, které absolvovaly dohromady 5 758 sezení.

Pro následující rok plánujeme především rozšiřování stávajících služeb. Ambulance navýší ordinační hodiny a od listopadu začne v rámci stacionářů výběr pacientů do specializovaných programů. V plánu je navíc i otevření pedopsychiatrického oddělení, jež se zaměří na diagnostiku, léčbu a podporu dětí a dospívajících pacientů. „Tato část péče by měla být spuštěna už v průběhu letošního podzimu. Určitě doporučujeme sledovat naše webové stránky, na kterých budeme o přesném termínu informovat,“ uvedl náměstek pro projektové řízení Mgr. Pavel Scholz, Ph.D.

Další expanze služeb CDR a otevírání nových oddělení se v delším časovém horizontu neobejdou bez nového kvalifikovaného personálu. V současnosti tak běží program, který má za úkol přizvat ke spolupráci nové kolegy, a to nejen z řad psychiatrů, ale také další odborníky, jako jsou psychologové, psychoterapeuti či všeobecné sestry. „Nedostatek personálu je limitující pro každého. V našem případě se tuto skutečnost snažíme eliminovat širokou nabídkou nejen zajímavých zaměstnaneckých benefitů, hezkým a přátelským pracovním prostředím, ale také třeba rozšířením kvalifikace. Například pro absolventy oboru všeobecná sestra jsme nastartovali akreditovaný kurz psychiatrické sestry, který zájemcům zajistí odbornou způsobilosti pro práci v tomto oboru. Obrovskou výhodou je, že vzdělávací i praktická část tohoto kurzu probíhá v naší nemocnici,“ pokračuje Pavel Scholz.

CDR má ambice se v budoucnu stát pevným regionálním středobodem, který propojí další fungující státní i nestátní instituce, jež se péči o duševní zdraví věnují. Cílem bude propuštěným pacientům navrhovat další možnosti, jak mohou v léčbě pokračovat.

„Jsme si vědomi, že po absolvování léčby u nás mají pacienti stále omezené možnosti, jak dále na své cestě k uzdravení postupovat. Vedle úsilí rozšiřovat naše služby a prohlubovat spolupráci s dalšími organizacemi jsme proto více než před rokem spustili také digitální psychoterapeutickou platformu Mindwell. Ta je založena na kognitivně-behaviorální terapii, její předností je, že perfektně funguje na dálku a hlavním cílem je tedy zvýšení dostupnosti kvalitní péče právě v situacích, kdy pacienti musí čelit dlouhým čekacím lhůtám. Je určena pro mírně a středně těžké příznaky deprese, úzkosti, nebo funguje jako prevence psychických onemocnění,“ uzavírá Pavel Scholz.

Galerie