Čtvrtá konference v Centru duševní rehabilitace přinesla zajímavé přednášky

21. 9. 2023

Význam spolupráce o duševní zdraví bylo tématem již čtvrté odborné konference v Rehabilitační nemocnici Beroun. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 14. září ve špičkově vybaveném přednáškovém sálu, který je součástí nového Centra duševní rehabilitace (CDR).

Jako první se ujal slova náměstek ředitele pro oblast duševního zdraví MUDr. Martin Hollý, MBA. Sedmdesátku hostů a kolegů, již si na konferenci našli čas a cestu, seznámil s tématem multidisciplinární péče, která se v rámci centra od jeho otevření v červnu tohoto roku postupně zavádí.

Jako druhý vystoupil přední český psychiatr a psychoterapeut prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., jenž byl zároveň garantem celé konference. Návštěvníkům představil téma Možnosti psychoterapie u komplikovanějších případů a práci s takzvanými hraničními pacienty.

Po přestávce, při které se účastníci mohli občerstvit, program pokračoval dále. Slovo dostal psychiatr MUDr. Boris Dvořáček, jenž tým odborníků CDR rozšířil teprve v červenci tohoto roku. Posluchači byli seznámeni s fascinujícími novinkami z neurobiologie schizofrenie. V rámci své přednášky se zaměřil i na nejnovější výzkumné poznatky v této vědecké oblasti a nastínil perspektivy budoucího výzkumu.

„Zaměřil jsem se především na aktuální studie zobrazovacích metod – strukturální a funkční magnetické rezonanci a její možnosti současného využití, včetně řady postprocessingových metod, které následně vedou k zobrazení nálezů u pacientů se schizofrenií. Dále jsem se věnoval současným hypotézám týkajících se přímo neurobiologie schizofrenie – například jde o dopaminovou a glutamátovou hypotézu, vývojovou hypotézu, hypotézu dyskonektivity, narušené salience a predikční chyby,“ uvedl lékař.

Konferenci zakončil neurolog a psychosomatik MUDr. David Pánek, Ph.D., kdy prezentoval možnosti rámcového využití virtuální reality v psychiatrii, a to od experimentální fáze až po její aplikaci v samotné praxi. Toto téma velmi upoutalo například PhDr. Danu Hajnou, psycholožku Ordinace klinické psychologie a psychoterapie z Řevnice a Radotína.

„Chtěla jsem vám poděkovat za skvělou organizaci celé akce. Přednášky byly inspirativní, hlavně mne zaujala přednáška pana doktora Pánka o využití virtuální reality – to jsou skvělé možnosti léčby. Celkově jsem nadšena moderním vybavením centra, které, věřím, umožní léčbu a výzkum závažných psychických onemocnění,“ uvedla ke konferenci zkušená středočeská psycholožka.

Galerie

MUDr. Martin Hollý, MBA.
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
MUDr. Boris Dvořáček