Rehabilitační nemocnici Beroun navštívila zmocněnkyně vlády pro lidská práva a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Klára Šimáčková Laurenčíková

3. 7. 2024

V pátek 28. června 2024 navštívila naši nemocnici, konkrétně Centrum duševní rehabilitace, zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, která od února 2023 působí i jako národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti ČR.

Během své návštěvy se setkala s ředitelem nemocnice Tomášem Petsinisem, MBA, LL.M., MSc., náměstkem pro duševní péči MUDr. Martinem Hollým, MBA, primářem centra MUDr. Pavlem Doubkem, Ph.D. a prof. MUDr. Jánem Praškem, CSc., který je garantem psychoterapeutických programů. Vzácnou návštěvu přivítaly rovněž kolegyně z jednotlivých oddělení.

Během prohlídky nádherných prostor Centra duševní rehabilitace (CDR) se zmocněnkyně podívala na pokoje pacientů v ještě neotevřené části pavilonu. Prohlédla si bazén, tělocvičnu a také multifunkční sál. Podobně ji zaujaly terapeutické prostory, jako je muzikoterapie, kulinoterapie, místnost pro terapii virtuální realitou a také unikátní fototerapie, jež nemá svou velikostí konkurenci v celé Evropě.

Klára Šimáčková Laurenčíková byla ohromena nejen prostředím zařízení, ale hlavně kvalitou a komplexností nabízené péče. „Byla jsem celým pavilonem S velmi příjemně překvapena. Počínaje architekturou, přes velmi milé a usměvavé zaměstnance až po neustále se rozšiřující spektrum péče o duševně nemocné. Je to skutečně nádherné místo, které pacientům navíc poskytuje možnosti celostního přístupu k léčbě,“ uvedla zmocněnkyně.

Návštěvu zajímalo nejen již zmíněné spektrum péče, věk pacientů, počet otevřených oddělení, ale i ekonomická dostupnost. Doktor Martin Hollý ji ubezpečil, že léčba v CDR je dostupná i pro sociálně slabší pacienty. Což vyvrátilo její počáteční obavy. Co se týče věku, tak otázka paní Laurenčíkové reflektovala celorepublikový problém s psychiatrickou péčí o děti a mladistvé. I zde byla ubezpečena, že se v této souvislosti na rozšiřování kapacity usilovně pracuje.

V průběhu setkání padla také otázka na dostatek personálu. Staniční sestra Mgr. et Mgr. Eliška Pousková, která je hlavní tváří personálních inzercí, popsala unikátní přístup k zaměstnancům, množství benefitů, skvělý tým a pozitivní pracovní prostředí. S úsměvem neopomněla zmínit, že jsou ještě nějaká volná místa.  

Centrum duševní rehabilitace aktivně spolupracuje i s neziskovými organizacemi v regionu. „Velmi dobrou spolupráci máme zejména s organizací Lomikámen, která poskytuje své služby našim pacientům následně v domácím prostředí. Dále také s terénními a pobytovými službami, Úřadem práce a okresními správami sociálního zabezpečení, jelikož sociální situace pacientů jsou velice rozmanité,“ dodala Mgr. Bc. Klára Vyletová, Dis., zdravotně-sociální pracovnice.

Klára Šimáčková Laurenčíková svou návštěvu zakončila přáním, že by se do Rehabilitační nemocnice Beroun ráda vrátila a prohlédla si i další pavilony, které se věnují například rehabilitaci pohybového aparátu a jednodenní medicíně. „Určitě chci v budoucnu vaši nemocnici ještě jednou navštívit a prohlédnout si další oddělení, abych mohla poznat celý rozsah poskytované péče,“ řekla na závěr.

Galerie