Budoucí tuzemští a zahraniční fyzioterapeuti poznali provoz naší nemocnice

28. 5. 2024

Velmi nás těší, že vytrvale roste zájem o naší nemocnici. Naposledy nás navštívili studenti fyzioterapie z Řecka a Finska, kteří do Česka přicestovali v rámci programu Blended International Program, jenž organizovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha.

Prohlídku jsme uspořádali v součinnosti s prof. PhDr. Kamilou Řasovou, PhD., garantkou oboru fyzioterapie na pražské fakultě. Ta do naší nemocnici zavítala se svými studenty a kolegy a také s hosty z finské Savonia University of Applied Sciences a řecké University of Thessaly. Všichni si prohlédli Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty a Centrum duševní rehabilitace. Tento doprovodný program poté navázal na mezinárodní konferenci k neurorehabilitaci, jež se hosté rovněž zúčastnili a na níž zástupci všech tří univerzit přednesli svá témata.

Návštěvníci získali možnost se seznámit s fungováním a provozem jednotlivých provozů našeho rehabilitačního centra. Například na oddělení ergoterapie jim PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D., ergoterapeutka, metodoložka a koordinátorka pro rehabilitaci, vědu a výzkum, vysvětlila principy robotických systémů využívaných v léčbě neurologicky nemocných. Studenti tak měli jedinečnou možnost si aktivně vyzkoušet, jak se s těmito systémy pracuje.

Druhá část prohlídky směřovala do Centra duševní rehabilitace (CDR). Zde se hostů ujal primář centra MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., který si pro ně připravil výklad i s kazuistikami o konceptu moderního osvětlení CDR, jež v rámci celé budovy pracuje v režimu cirkadiánního rytmu. A také o unikátní fototerapeutické místnosti, která si u návštěvníků získala obrovský ohlas. Všichni studenti nahlédli i do dalších terapeutických místností, jako jsou například muzikoterapie, kulinoterapie, stacionáře a navštívili i bazén se saunou.

Mezi hosty byl Vasilis Lioliopoulos, student fyzioterapie z University of Thessaly. Ze svých dojmů prozradil, že se díky blízkému propojení s Řeckem cítil v prostředí naší nemocnice jako doma. „Velmi se mi zamlouvala široká škála léčebných a rehabilitačních možností, které tu poskytujete. A to ne pouze pro pacienty s potřebami fyzioterapie, ale také pro ty, kteří hledají pomoc s léčbou duševního zdraví. Vědomí, že majitel nemocnice, pan Ing. Sotirios Zavalianis, je ze stejné země jako já, ve mně vzbuzuje pocit hrdosti a zároveň mne motivuje nadále na sobě pracovat. Určitě se teď budu o něm chtít dozvědět víc,“ řekl mladý muž.

Galerie