Mindwell zpřístupní péči o duševní zdraví všem, kteří ji právě potřebují

17. 8. 2023

Duševní zdraví je téma 21. století. Pandemie, válka a ekonomická krize ukázaly, že vůči velkému stresu a psychickým výkyvům není nikdo imunní. Půl milionu lidí ročně navštíví psychiatra, zhruba dvěma milionům lidí by odborníci radili jej navštívit. Ani situace v psychoterapii není snadná. Na léčbu u odborníků se čeká měsíce a Česko se snaží najít cesty ke zlepšení situace i alternativní řešení. Na tom, že psychoterapie je jednou z nejefektivnějších metod prevence a léčby, panuje široká shoda. V době, kdy mnoho lidí využívá technologie i v oblasti duševního zdraví, nebyla ale prozatím k dispozici digitální platforma usnadňující přístup k terapii. Řešením je Mindwell.

Nechybí kognitivně-behaviorální složky

V dnešní době se zatím můžete s terapeutem setkat v online prostředí třeba pomocí videohovoru. Toto řešení šetří čas například tím, že člověk nemusí nikam dojíždět. Platforma Mindwell přináší inovativnější řešení. Nabízí psychoterapeutické programy, které fungují na bázi kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Kognitivní složka, tedy to, co je potřeba v terapii pochopit, je klientovi předána skrz psychoedukaci. Pomocí videí, kvízů a kazuistik se klient naučí chápat své problémy.

Další důležitou komponentou je behaviorální složka. Skrz interaktivní cvičení klient naučené postupy aplikuje na své vlastní příznaky a problémy. KBT vychází z předpokladu, že častým opakováním nově naučených postupů si klient osvojí nový přístup k řešení svých problémů a tím se mu zmírní negativní prožitky a emoce. Dívá se na věci strukturovaněji a s lepším nadhledem. Naučené postupy se pak dají využít na jakoukoliv situaci: co si člověk osvojí, může použít na svá různá trápení, od ztráty zaměstnání či rozchodu po nejnáročnější situace, jako je úmrtí v rodině.

Autory jsou špičkoví odborníci

Autorem našich programů je profesor Ján Praško a jeho odborný tým. Programy jsou rozloženy do 12 týdnů, na každý připadá jeden modul, kdy každý modul odpovídá jednomu sezení s terapeutem. Terapeutické kroky na sebe každý týden logicky navazují a jsou postupně těžší. Prvních šest modulů se soustředí na změnu a zbylých šest pak na udržování naučených postupů. Klient v modulu vyplňuje diagnostické dotazníky, kterými terapeut monitoruje jeho psychický stav, a to opět každý týden. Prochází edukací, videi, kazuistikami a interaktivními cvičeními. Vyplněný modul pak odesílá svému terapeutovi. Těch už na platformě spolupracuje několik desítek. Jsou to absolventi pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii a jsou vybráni a supervizováni profesorem Praškem.

Kvalita terapie zůstává

Terapeut monitoruje stav klienta tím, že si ve vlastním online prostředí otevře čekárnu pacienta. Vidí, co přesně konkrétní člověk vyplnil, není časově vytížen, vidí jen individuální odpovědi klienta a nemusí číst věci, které pro něj nejsou důležité. Mindwell je řešením nedostatku kvalitních terapeutů. „Ověřili jsme, že naši terapeuti stihnou vyhodnotit až čtyři klienty za jednu hodinu. Přitom data ze zahraničí ukazují, že tento výsledek je srovnatelný s terapií tváří v tvář. Kvalita není dotčena,“ říká Jelena Holomany, zakladatelka Mindwellu. Sama studovala v Londýně, kde podobné aplikace běžně fungují. Lidé je využívají při nadměrném stresu, úzkostech, obsesích či depresivních stavech. Problémy nemusí nutně znamenat duševní onemocnění, proto jsou součástí Mindwellu jak preventivní, tak klinické programy. Proč nepracovat i na duševní odolnosti?

„Naši terapeuti stihnou vyhodnotit až čtyři klienty za jednu hodinu!“

„Terapie je individualizovaná a cílí na přesné konkrétní problémy konkrétního člověka, protože každý si do svého e-programu napíše své vlastní problémy. Naši terapeuti jsou vycvičení a prošli si sérií školení přímo na Mindwell. Zvládají zpětnou vazbu tak, aby lidem dávali péči srovnatelnou s tou prezenční,“ dodává Holomany.

„Mindwell je řešením nedostatku kvalitních terapeutů.“ 

Pro koho je tedy digitalizovaná terapeutická péče vhodná?

V životě každého z nás dochází k hromadění stresových a psychicky náročných situací. Smutek, stres, starosti, obavy či pocity úzkosti jsou zcela přirozeným prožitkem. Trvají-li příliš dlouho, může docházet k rozvoji psychických potíží, s kterými si již sami neumíte poradit. Mindwell vám pomůže najít řešení a zlepšit psychickou a duševní odolnost.