Nakoukněte pod pokličku provozu bazénu v Centru duševní rehabilitace

27. 2. 2024

Součástí Centra duševní rehabilitace je i bazén. Je místem, kam se mohou zajít zrelaxovat nejen hospitalizovaní pacienti, ale i zaměstnanci. Podívejte se, jak fungují technologie, které mají za úkol, aby byla voda vždy hezky čistá a měla příjemnou teplotu.

Do prostor bazénu, kde se nachází také sauna, se vstupuje přes šatnu se sprchami a WC rozdělenou zvlášť pro muže a ženy. Všude naleznete podlahy opatřené snadno omyvatelnou dlažbou s protiskluzovou úpravou.

Samotný bazén přitom není žádný drobek. Vodní plocha zabírá 136 metrů čtvrtečních při délce 15,5 metrů a hloubce 1,3 metrů. Bazén tak pojme 176 kubíků vody. Pro optimální komfort je maximální počet koupajících současně stanoven na 20 lidí.

K udržení čisté a příjemně teplé vody slouží technologie, které jsou ukryty v podzemní části strojovny umístěné hned vedle bazénu. Automatizovaný čistící proces začíná v akumulačních nádržích o objemu 10 metrů krychlových, kde se voda z bazénu dle potřeby mísí s přítokovou vodou z vodovodního řadu. Poté je čerpadly tlačena přes velké pískové filtry o čistícím výkonu 80 metrů krychlových za hodinu. To znamená, že celý bazén je recirkulován za dvě hodiny a deset minut.

Od filtrů voda protéká komorou s UV lampou, kde má ultrafialového záření schopnost rozrušit životaschopnost bakterií, virů, plísní a řas, jež se mohou ve vodě vyskytovat. Odtud voda pokračuje do výměníku tepla a je ohřáta na příjemných 28 °C.

Následujícím krokem čištění je automatické dávkování dvou základních chemikálií pro úpravu bazénové vody. Nízkoprocentní roztok chlornanu sodného spolehlivě hubí další možné zbytky vyskytujících se mikroorganismů a plísní. A protože je silně zásaditý, na úpravu kyselosti na neutrální hodnotu (pH 7) je současně používán rovněž nízkoprocentní roztok kyseliny sírové. Obojí je regulováno automaticky řízenou jednotkou Ospa.

Poslední čistícím stupněm je generátor ozonu, plynu, který je díky své vysoké reaktivitě silným ekologických oxidačním činidlem. Ozon zaručeně zatočí s možným výskytem posledních zbytků nežádoucích mikroorganismů, takže se voda do bazénu vrací hezky čistá.

Pracovník obsluhy musí z bazénu odebírat vzorky vody ke každodennímu testování její kvality. Navíc jednou za 14 dní se vzorkuje také pro potřeby Krajské hygienické stanice, aby se potvrdilo, že voda splňuje přísné hygienické normy. Během provozu jsou průběžně servisovány a pečlivě čištěny všechny části systému. Tím je předcházeno usazení bakterií, především pak těch rodu legionella. Bazén je kompletně vypouštěn a sanitován jednou za rok.