prohlédnout si oddělení ×

Ambulance

Vždy je lepší problémy řešit co nejdříve, než je nechat zajít do extrému. Psychiatrická ambulance je často místem prvního kontaktu člověka s psychiatrickou péčí a bude určena primárně pro ty, jejichž léčba nesnese odkladu. Dostanete tu odpovědi na základní otázky. Jako každá jiná zdravotnická ambulance bude zaměřena na diagnostiku a léčbu. Vedle psychiatrů budou k dispozici také klinický psycholog či zdravotní sestry a intenzivněji budeme spolupracovat i s praktickými lékaři, Centry duševního zdraví nebo službami sociální rehabilitace. Klademe velký důraz na provázání se složkami komunitní péče. Ambulance pracují v době od 8:00 do 16:00.

Od konce září 2023 bude spuštěn provoz akutní ambulance.

Akutní příjem

Akutní příjem zajišťuje péči o pacienty přivezené jednotkami IZS s potřebou akutní či neodkladné psychiatrické péče. Zároveň slouží k vyšetření pacientů doporučených v rámci akutní či neodkladné péče jiným pracovištěm (urgentní příjmy nemocnic, zejména Nemocnice Hořovice a jinými psychiatrickými pracovišti).

Akutní ambulance

Bude sloužit pro akutní vyšetření bez objednání, základní krizový management a naplánování časné akutní péče (jak ambulantní, tak i stacionární a lůžkovou formou). Bude rovněž sloužit jako možný kontakt v případě krize či akutních obtíží po primárním ošetření.

Dětská ambulance

Provoz dětské ambulance bude spuštěn nejdříve koncem roku 2023.

V této ambulanci je cílem poskytování akutní péče pro adolescenty ve věku 15 až 18let. Ambulanci bude zajišťovat všeobecný psychiatr a psycholog. Hlavní náplní péče by měla být pomoc v krizových situacích a při akutních psychických obtížích u této věkové skupiny.

Indikační ambulance

V této ambulanci budeme provádět i indikační vyšetření pro potřeby zařazení do specifických (stacionárních, lůžkových i ambulantních) programů CDR.

Ambulance krizové péče

Ambulance bude sloužit k následným kontrolám a vedení péče po iniciačním ošetření v rámci prvního kontaktu.