prohlédnout si oddělení ×

Ambulance

Vždy je lepší problémy řešit co nejdříve, než je nechat zajít do extrému. Psychiatrická ambulance je často místem prvního kontaktu člověka s psychiatrickou péčí a bude určena primárně pro ty, jejichž léčba nesnese odkladu. Dostanete tu odpovědi na základní otázky. Jako každá jiná zdravotnická ambulance bude zaměřena na diagnostiku a léčbu. Vedle psychiatrů budou k dispozici také klinický psycholog či zdravotní sestry a intenzivněji budeme spolupracovat i s praktickými lékaři, Centry duševního zdraví nebo službami sociální rehabilitace. Klademe velký důraz na provázání se složkami komunitní péče. Ambulance pracují v době od 8:00 do 16:00 hodin.

V současnosti ošetřujeme v rámci akutní ambulance pouze objednané pacienty.

Akutní příjem

Akutní příjem zajišťuje péči o pacienty přivezené jednotkami IZS s potřebou akutní či neodkladné psychiatrické péče. Zároveň slouží k vyšetření pacientů doporučených v rámci akutní či neodkladné péče jiným pracovištěm (urgentní příjmy nemocnic, zejména Nemocnice Hořovice a jinými psychiatrickými pracovišti).

Akutní ambulance

Bude sloužit pro akutní vyšetření bez objednání, základní krizový management a naplánování časné akutní péče (jak ambulantní, tak i stacionární a lůžkovou formou). Bude rovněž sloužit jako možný kontakt v případě krize či akutních obtíží po primárním ošetření.

Dětská ambulance

Provoz dětské ambulance bude spuštěn nejdříve na přelomu roku 2024/2025.

V dětské ambulanci je cílem poskytování akutní péče pro adolescenty ve věku 15 až 18 let. Ambulanci bude zajišťovat všeobecný psychiatr a psycholog. Hlavní náplní péče je pomoc v krizových situacích a při akutních psychických obtížích u této věkové skupiny.

Indikační ambulance

V této ambulanci budeme provádět i indikační vyšetření pro potřeby zařazení do specifických (stacionárních, lůžkových i ambulantních) programů CDR.

Ambulance krizové péče

Ambulance bude sloužit k následným kontrolám a vedení péče po iniciačním ošetření v rámci prvního kontaktu.

Psycholog se zabývá diagnostickou a léčebnou (psychoterapie, krizová intervence) činností. Při diagnostice nejčastěji využívá rozhovor, psychodiagnostické testy a dotazníky. V léčebné činnosti využívá nejčastěji psychoterapeutický rozhovor, relaxační techniky či práci se sny.

Témata, se kterými lidé nejčastěji vyhledávají psychologa

  • úzkost, deprese, smutek, stres
  • mezilidské vztahy (partnerské, rodinné i pracovní)
  • náročné životní situace (nemoc, úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání a jiné)
  • traumatické události (šikana, zneužívání a další)
  • psychosomatické obtíže (např. poruchy spánku, chronické bolesti, kožní obtíže)
  • důležité životní křižovatky a rozhodování
  • sebedůvěra a důvěra v okolí
  • osobnostní rozvoj a sebepoznání
  • klinicko-psychologická diagnostika

 

Psychoterapii, krizovou intervenci a klinicko-psychologické vyšetření může doporučit lékař či se můžete objednávat sami, bez doporučení. Pokud víte, že se na objednaný termín nemůžete dostavit, prosíme o včasné zrušení termínu. Vaše ohleduplnost umožní nabídnout termín jiným pacientům.

 

Psycholog: Mgr. Pavla Uzlová, PhDr. Vladimíra Plzáková