prohlédnout si oddělení ×

Denní stacionáře

Denní stacionáře budou představovat intenzivní formu ambulantní psychoterapeutické péče. Lidé se budou ve stacionáři každý den scházet a společně absolvovat psychoterapeutický program. Cílem je společně pracovat na seberozvoji v prostředí, kde pomoc a podpora každému člověku v psychické nouzi je samozřejmostí. V CDR je každý přijímán jako osobnost s individuálními potřebami a přáními, každému budeme nabízet individuální a partnerský přístup. Pro efektivitu a kontinuitu péče bude každodenní účast opravdu důležitá. Připravujeme léčbu většiny psychiatrických potíží, primárně zaměřenou i na péči, která v Česku prozatím chyběla. Proto budujeme mimo jiné i stacionáře pro lidi žijící s poruchami osobnosti a obsedantně kompulzivní poruchou.

Od listopadu 2024 bude zahájen výběr pacientů do specializovaných programů.

Denní stacionáře

Máte problémy s úzkostí, stresem, OCD nebo osobnostní poruchu? Cítíte se osamělí, nepochopení nebo bezmocní? Potřebujete pomoc s psychotickou poruchou? V Centru duševní rehabilitace vám budeme nabízet možnost zúčastnit se našich denních stacionářů, kde vám poskytneme kvalitní a individuální psychoterapii. Naše programy budou založeny na nejnovějších vědeckých poznatcích a metodách, které vám pomohou lépe porozumět a zvládat vaše potíže. Budete také mít možnost setkat se s lidmi, kteří mají podobné zkušenosti a problémy jako vy a podpořit se navzájem. K dispozici vám budou tři denní stacionáře pro dospělé a jeden frakcionovaný stacionář pro adolescenty.

Stacionář pro pacienty s úzkostnými poruchami

Pokud se cítíte úzkostní, nervózní, strachujete se z různých věcí nebo máte nutkání opakovat určité činnosti nebo myšlenky, budete se moci přihlásit do našeho stacionáře pro pacienty s úzkostnými poruchami. Jedná se o šestitýdenní program v uzavřené skupině, kde budete mít možnost prožít intenzivní a individuální psychoterapii. Naše psychoterapie kombinuje různé přístupy, které vám pomohou pochopit a změnit vaše myšlenky, pocity a chování. Budete se učit jak zvládat vaše úzkosti, strachy, obsese a kompulze v každodenním životě. Kromě psychoterapie budete také využívat muzikoterapie, arteterapie, terapie virtuální realitou a pohybové terapie. Všechny naše metody jsou ověřené a budou účinné pro vaši diagnostickou skupinu.

Stacionář pro pacienty s poruchami osobnosti v uzavřené skupině

Pokud máte problémy s vztahy, sebeúctou, emocemi nebo impulzivitou, budete se moci zapojit do našeho stacionáře pro pacienty s poruchami osobnosti. Jedná se o šestitýdenní program v uzavřené skupině, kde budete součástí terapeutické komunity a skupinové psychoterapie. Naše psychoterapie je založená na schéma-terapii, která vám pomůže pochopit a změnit vaše vzorce myšlení, cítění a chování. Budete se učit jak zvládat vaše problémy a příznaky v každodenním životě. Kromě psychoterapie budete také mít možnost zapojit se do pohybové terapie, muzikoterapie a arteterapie. Psychoterapeutické přístupy, které s vámi budeme dělat, jsou ověřené ve výzkumných programech a máme s nimi bohaté zkušenosti.

Stacionář pro psychotické pacienty

Pokud se léčíte pro psychotickou poruchu, jako je schizofrenie, schizoafektivní porucha nebo bipolární porucha, budete se moci zúčastnit našeho psychoedukačního a psychoterapeutického programu v otevřené skupině. Naše psychoterapie je založená na kognitivně-behaviorálním přístupu, který vám pomůže lépe porozumět a zvládat vaši poruchu. Budete se učit více o psychóze, jejích příčinách a následcích, o tom, jak rozlišit skutečnost od iluze, o tom, jak důležitá je léčba a jak se vyhnout stigmatu. Budete se také učit jak komunikovat a navazovat sociální kontakty, jak žít zdravě a jak předcházet zhoršení vašeho stavu. Podle vaší potřeby budete mít také individuální podporu od našich odborníků nebo rodinnou terapii. Kromě psychoterapie budete také mít možnost zapojit se do různých tvořivých terapií, jako je muzikoterapie, arteterapie nebo práce s různými materiály. Tento program vám nabídne možnost mít více informací o vaší poruše, vést zdravý životní styl, monitorovat varovné příznaky a zvládat příznaky poruchy, učit se různé strategie zvládání stresu a rozpoznat a korigovat problémy v komunikaci. Součásti programu budou také psychoedukační setkání s vašimi rodinnými příslušníky.

Stacionář pro dorost

Komplexní terapeutický program je určen pro dospívající ve věku od 14 do 18 let s psychickými poruchami, pro které je vhodná ambulantní terapie. Jedná se především o úzkostné a depresivní poruchy, poruchy spánku, ADHD a psychické problémy související se školní docházkou a dospíváním. Probíhá formou skupinové psychoterapie a umožňuje setkávání s vrstevníky, kteří mají podobné psychické problémy. Zahrnuje kromě skupinové terapie také individuální terapii, ergoterapii, arteterapii, relaxaci a další podpůrné aktivity, jako jsou sport, společenské hry nebo jiné kreativní činnosti.

Všechny naše metody jsou ověřené a účinné pro dospívající s psychickými potížemi. Součástí programu jsou rovněž setkání s rodiči, aby měli příležitost se více dozvědět o situaci svých dětí a o tom, jak jim mohou pomoci. Pro účast v programu je nutné, aby dítě mělo zajištěnou ambulantní psychiatrickou péči.

Docházkové skupiny

Pokud máte nějaké psychické potíže, jako je úzkost, deprese nebo porucha osobnosti, a chcete se cítit lépe, budete se moci přihlásit do našich ambulantních docházkových psychoterapeutických skupin. Tyto skupiny jsou vhodné pro ty, kteří pracují nebo už byli hospitalizováni a chtějí zabránit zhoršení svého stavu. Pomohou vám získat podporu a pomoc od našich terapeutů i od ostatních lidí, kteří mají podobné problémy jako vy. V našich skupinách se budete cítit lépe a naučíte se zvládat své obtíže v každodenním životě a vyhnout se tomu, aby se vám vrátily. Skupiny budou malé (8-12 lidí) a budou trvat 24-48 týdnů.

Budeme nabízet programy pro lidi s těmito poruchami:

Hraniční porucha osobnosti

 • Program 48 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte hraniční poruchu osobnosti, můžete se cítit nestabilní, nejistí a osamělí. Můžete mít problémy s vztahy, sebeúctou, emocemi nebo impulzivitou. V našem programu vám nabídneme 48 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém sebepoznání, sebeovládání a sebeúctě. Budete se učit jak zvládat svoje emoce, impulzivitu a konflikty v každodenním životě.

Obsedantně – kompulzivní porucha

 • Program 24 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte obsedantně-kompulzivní poruchu, můžete mít nutkání opakovat určité činnosti nebo myšlenky, které vám způsobují úzkost nebo nepohodlí. Můžete si myslet, že tím zabráníte nějakému neštěstí nebo katastrofě. V našem programu vám nabídneme 24 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a změně vašich myšlenek a chování. Budete se učit jak zvládat vaše úzkosti, strachy a kompulze v každodenním životě.

Panická porucha a agorafobie

 • Program 12 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte panickou poruchu a agorafobii, můžete zažívat náhlé záchvaty paniky, kdy se cítíte velmi vystrašení, nervózní nebo na pokraji smrti. Můžete se také bát opustit svůj domov nebo jít do míst, kde je hodně lidí nebo kde byste se mohli cítit uvěznění. V našem programu vám nabídneme 12 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a zmírnění vašich panických příznaků. Budete se učit jak zvládat panické záchvaty případně další vaše strachy a fobie v každodenním životě.

Sociální fobie

 • Program 24 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte sociální fobii, můžete se bát sociálních situací, kde byste se mohli cítit posuzováni, kritizováni nebo ztrapněni. Můžete se vyhýbat kontaktu s lidmi nebo trpět silnou úzkostí při komunikaci, prezentaci nebo jídle před ostatními. V našem programu vám nabídneme 24 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a překonání vašich sociálních obav. Budete se učit jak zvládat vaše strachy a fobie v každodenním životě.

Generalizovaná úzkostná porucha

 • Program 16 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte generalizovanou úzkostnou poruchu, můžete se neustále strachovat z různých věcí, které se mohou stát nebo které nemůžete ovlivnit. Můžete se cítit napjatí, nervózní nebo podráždění. V našem programu vám nabídneme 16 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a změně vašich myšlenek a úzkostí. Budete se učit jak zvládat vaše strachy a obavy v každodenním životě.

Depresivní porucha

 • Program 12 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte depresivní poruchu, můžete se cítit smutní, beznadějní nebo bezcenní. Můžete mít problémy s náladou, spánkem, chutí k jídlu nebo zájmem o věci, které vás dříve bavily. V našem programu vám nabídneme 12 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a zmírnění vašich depresivních příznaků. Budete se učit jak zvládat vaše propady nálady, depresi a další emoce i problémy v každodenním životě.

Bipolární porucha

 • Program 12 skupinových sezení trvajících 2 hodiny.
 • Pokud máte bipolární poruchu, můžete zažívat střídání nálad mezi mánií a depresí. Mánie je stav, kdy se cítíte velmi šťastní, energičtí nebo nadšení. Deprese je stav, kdy se cítíte velmi smutní, beznadějní nebo bezcenní. V našem programu vám nabídneme 12 skupinových sezení po dobu dvou hodin, kde budete pracovat na svém pochopení a stabilizaci vašich nálad. Budete se učit jak zvládat vaše emoce a problémy v každodenním životě.