Jak léčíme

Léčebná péče v Centru duševní rehabilitace (CDR) je založena na výjimečných odborných kvalitách personálu, jeho profesionalitě, vstřícnosti, pochopení, podpoře a rovněž i na využití moderních technologií.

Světlo pro psychiatrickou péči v České republice

Po celé budově CDR je na první pohled patrný unikátní systém osvětlení, jenž napodobuje přirozený denní cyklus a jehož vlivem dochází k obnově správného nastavení cirkadiánních rytmů. Takto vhodně aplikovaný světelný režim má za účinek léčby příznaků poruch nálady, zlepšuje aktivitu, pozitivně ovlivňuje paměť a v neposlední řadě i kvalitu a délku spánku. Samotná budova je tedy výjimečným léčebným nástrojem.

Vybrané terapeutické programy zahrnují využití široké škály dalších moderních technologií, mezi které například patří repetitivní transkraniální magnetická stimulace a stimulace stejnosměrným proudem. Kromě toho používáme také metody chronobiologické fototerapie, terapeutické aplikace virtuální reality a v neposlední řadě i rozsáhlé možnosti telemedicíny.

Péče o mysl i tělo

Léčebná péče je v CDR koncipovaná jako komplexní. To znamená, že společně s technologickými pomocníky využíváme též optimálně nastavené kombinace farmakoterapie s individuální a skupinovou psychoterapií. Do programů široce zahrnujeme i různé formy kreativních terapií, jako jsou například arteterapie, dramaterapie či muzikoterapie. Součástí léčby jsou též fyzické aktivity v posilovně, tělocvičně, bazénu a sauně a v neposlední řadě i nutriční terapie.

Smysluplná péče se opírá o týmovou spolupráci a multidisciplinaritu

Centrum duševní rehabilitace se vyznačuje svou jedinečností i díky kladení důrazu na návaznost péče, a to například prostřednictvím komunitního a víceoborového přístupu. Jedná se o příjemnější a efektivnější přechod mezi jednotlivými fázemi ozdravného procesu. K dispozici jsou sociální pracovníci či peeři (vyškolení pracovníci v sociálních službách), kteří pacientům pomáhají například s úřady, důchody, ale také s návštěvami lékaře a dalšími životními potřebami.

Objekt CDR se nachází v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun, s níž tvoří jeden celek. Díky tomu jsme schopni poskytnout pacientům rozšířenou péči, která zahrnuje řešení i jiných případných zdravotních problémů.