Jak léčíme

Léčebná péče v Centru duševní rehabilitace (CDR) je založena na výjimečných odborných kvalitách personálu, jeho profesionalitě, vstřícnosti, pochopení a podpoře. Nedílnou součástí léčebné péče je také využívání moderních technologií.

Světlo pro psychiatrickou péči v ČR

V celé budově Centra duševní rehabilitace je na první pohled patrný unikátní komplexní systém osvětlení všech místností celé budovy, který naplňuje standardy chronobiologického biodynamického osvětlení, které svým působením obnovuje správné nastavení cirkadiánních rytmů. Správně aplikovaný světelný režim léčí příznaky poruch nálady, zlepšuje aktivitu, pozitivně ovlivňuje paměť a v neposlední řadě i kvalitu a délku spánku. Celá budova je tedy výjimečným léčebným nástrojem.

Využíváme i další moderními léčebnými technologickými prostředky, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace, transkraniální stimulace stejnosměrným proudem, chronobiologická fototerapie, aplikované formy virtuální reality a také telemedicína v celé šíři aplikací.

Péče o mysl i tělo

V Centru duševní rehabilitace je léčebná péče koncipovaná jako komplexní. Využívá spolu s moderními technologiemi optimalizované kombinace individuální a skupinové psychoterapie s farmakoterapií. Také využívá široce i arteterapii, dramaterapii, muzikoterapii, aerobní fyzické aktivity (posilovna, bazén a sauna) a v neposlední řadě i nutriční terapii.

Smysluplná péče: týmová spolupráce a multidisciplinarita

Centrum je unikátní zařízení i pro důraz na návaznost péče a její multidisciplinaritu. Komunitní a multidisciplinární péče znamená příjemnější a efektivnější přechod mezi jednotlivými částmi léčebného procesu. Proto jsou k dispozici sociální pracovníci či peeři (vyškolení pracovníci v sociálních službách), kteří pacientům pomáhají s úřady, důchody, sociálními a městskými byty nebo návštěvami lékaře. CDR je součástí Rehabilitační nemocnice Beroun. Dokážeme tak pacientům zajistit péči i o jejich další zdravotní potíže.