Nejčastější dotazy

Obecné

Otevřeli jsme 20.6.2023. Co to znamená?

Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý a komplexní projekt, Centrum duševní rehabilitace najíždí svůj provoz postupně. Nelze tedy poskytovat všechny druhy péče hned od začátku. O spuštění jednotlivých služeb vás budeme nadále informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Viděl/a jsem upoutávku v televizi, chtěl/a bych se u vás léčit?

Ceníme si vašeho zájmu. Chceme být zařízením, které poskytne kvalitní péči pro všechny pacienty s duševním onemocněním. Sledujte naše webové stránky, kde průběžně přidáváme aktuální informace a o naší stávající a také plánované péči. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde jsou další informace o tom, jak léčíme a co s námi můžete vyřešit. V tuto chvíli můžete vyplnit objednávkový formulář a my se vám ozveme zpět. Současná čekací doba na přijetí do léčebného programu se pohybuje v počtu vyšších jednotkách měsíců.

Budete léčit děti?

Provoz služeb pro dětské psychiatrické pacienty nezačne dříve než na přelomu roku 2024/2025. Služby pro pacienty od 15 do 18 let plánujeme. Nyní vás poprosíme, sledujte naše webové stránky, kde pro zájemce o naše služby budeme přidávat aktuální informace. Provoz Centra duševní rehabilitace spouštíme postupně a naše stránky budou místem, kde rychle získáte potřebné informace. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde jsme pro vás připravili informace o tom, jak léčíme, co s námi můžete vyřešit a další informace včetně nejčastějších dotazů.

Mám akutní potíže, pomůžete mi hned?

Provoz akutních služeb (jak lůžkové, tak ambulantní péče) již částečně běží. Jedná se o lůžkové oddělení akutní péče C a D a psychoterapeutické oddělení B. V plánu je otevření psychoterapeutické oddělení A. Centrum duševní rehabilitace (CDR) spouštíme postupně. Sledujte tedy naše webové stránky i nadále, kde aktuality o jeho provozu průběžné zveřejňujeme. Momentálně v rámci ambulancí ošetřujeme pouze  objednané pacienty.


 [MK1]Zde bych pouze objednané pacienty zvýraznil

Jak to u vás funguje?

Jsme kvalifikované psychiatrické pracoviště založené na vysoké personální odbornosti, jež poskytuje péči všem bez rozdílu. Pracujeme ve špičkově vybaveném a moderním prostředí, v jehož rámci jsme si dali závazek být co možná nejvstřícnějším zařízením, jehož prostřednictvím poskytujeme inovativní léčbu s personalizovaným přístupem. Popis jednotlivých služeb naleznete v sekcích Naše vize péče a Oddělení a ambulance.

Jaké terapie u vás probíhají?

Základním kamenem jsou skupinová psychoterapie. Naším cílem je však poskytnout co nejširší paletu komplementárních terapií zahrnujících především ty pohybové a tvůrčí. Pro příklad můžeme uvést dramaterapii, muzikoterapii, arteterapii, terapii virtuální realitou, či chronobiologickou léčbu. Součástí je i využití těch nejmodernějších neurostimulačních metod.  Další informace o péči najdete v sekcích Naše vize péčeOddělení a ambulance.

Je péče dostupná pro všechny?

Ano, převážná část péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je poskytována pacientům z celé České republiky. Naše nabídka nicméně zahrnuje také možnost využití nadstandardních služeb, které si klienti mohou dopřát za poplatek nad rámec běžně poskytované péče, a to v rámci prémiového programu Altoa.

Jsou vaše služby hrazeny ze zdravotního pojištění?

Ano, snahou je, aby maximum námi poskytované péče bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to všem, kteří ji budou potřebovat. V případě zájmu rovněž nabízíme také individualizovanou péči prostřednictvím prémiového programu Altoa, při které je samozřejmě plně respektována anonymita klienta.

Nemám zdravotní pojištění, mohu se u vás léčit?

Ano, jsme schopni pečovat i o klienty bez veřejného zdravotního pojištění s tím, že si ji klienti hradí sami. Ceny našich služeb jsou běžné, a tedy srovnatelné se sazbami v jiných zařízeních. Informace o cenách výkonů pro samoplátce vám poskytneme přímo v Centru duševní rehabilitace.

Jak se k vám mohu objednat?

Prostřednictvím online objednávkového formuláře, který naleznete na našem webu. Vašim požadavkům nevyhovíme okamžitě, ale zadáme si vás do čekací listiny. V okamžiku, kdy se pro vás uvolní místo, vás budeme kontaktovat s nabídkou termínu.

Co se stane po vyplnění objednávkového formuláře?

Po vyplnění a odeslání formuláře vaši žádost zaevidujeme a následně vám nejpozději do tří dnů pošleme informaci o zařazení na čekací listinu. Žádostem na čekací listině se následně věnuje zdravotník zodpovědný za jednotlivé programy péče.

Za jak dlouho po vyplnění objednávkového formuláře dostanu termín vyšetření?

Vaši žádost průběžně sledujeme a ozveme se vám v okamžiku, kdy se pro vás budeme mít nabídku nejbližšího možného termínu indikačního vyšetření. V současnosti se čekací doba na přijetí do péče pohybuje v řádu vyšších jednotkách měsíců.

Chtěl/a bych vyplnit objednávkový formulář, ale nyní nemám žádanku od lékaře. Mám na ní počkat a vyplnit objednávku až poté?

Pokud žádanku budete mít v dohledné době (například do měsíce), jistě se na ni vyplatí počkat, protože nám výrazně pomůže s bližším pochopením vašeho problému. Vy tím poté pravděpodobně získáte možnost dřívějšího termínu objednání.

Můžu se k vám objednat telefonicky?

Preferujeme vyplnění objednávkového formuláře. Díky tomu bude vaše žádost okamžitě zařazena do čekací listiny a my s ní můžeme rychleji a efektivněji pracovat.

Mohu se samostatně objednat na některé specifické terapie?

To bohužel nejde. Nicméně, jakmile budete u nás v péči, veškeré terapie jsou nastavovány individuálně potřebám klienta. To znamená, že pokud máte zájem o specifický postup, lze jej konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Jak dlouho se u vás čeká na vyšetření?

Záleží na typu vyšetření. V současnosti je průměrná čekací doba pro ambulantní péči i hospitalizaci v řádu vyšších jednotkách měsíců.

Potřebuji doporučení od lékaře?

Doporučení od lékaře k objednání nutně nepotřebujete. Pokud nám jej ale poskytnete, dokážeme více pochopit vaše potřeby, lépe naplánovat vstup do péče a celkově tím urychlit celý proces objednání.

Viděl/a jsem v upoutávce konkrétního psychiatra a chci se k němu objednat.

Standardně neposkytujeme možnost se objednat ke konkrétnímu lékaři na vyšetření. Tuto službu si nicméně můžete objednat v rámci programu individuální péče Altoa.

Jak se spojím s lékařem?

S konkrétním lékařem se lze spojit po zavolání na recepci. Informace a důvod kontaktu pečlivě předáme dotyčnému lékaři, který se vám ozve co nejdříve.

Proč bych se měl/a u vás léčit?

Protože jsme nejmodernějším pracovištěm v České republice, které pečuje o pacienty s duševním onemocnění.

Mám duševní potíže, pomůžete mi?

Jsme zdravotnickým zařízením, které se snaží poskytovat služby pro klienty s duševními problémy, tudíž chceme pomoct i vám. Prosím sledujte naše webové stránky, které vždy budou prvním místem, kde průběžně zveřejňujeme novinky k provozu centra. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde naleznete informace o tom, jak léčíme, co s námi můžete vyřešit a mnoho dalšího.

Můj příbuzný má potíže se závislostí. Pomůžete mu?

V první řadě je nutné, aby váš blízký zájem o léčbu projevil sám. To znamená, že k vyšetření a léčbě se musí dostavit osobně. Je to proto, že léčba závislosti z donucení nemá rozhodně takovou účinnost a také záleží na tíži jeho či jejích problémů. Každopádně už nyní poskytujeme alespoň prvotní pomoc v rámci akutních psychiatrických služeb.

Trpím psychosomatickými obtížemi. Mohu se objednat na vyšetření?

Samozřejmě. Psychosomatická problematika je v rámci psychiatrie jednou z nejčastěji léčených potíží. V rámci Centra duševní rehabilitace je kvalitní psychoterapie těžištěm péče o tyto obtíže a pro naše pracoviště představuje základní kámen. Postarají se o vás odborníci, kteří mají v této problematice bohaté zkušenosti.

Mám tinnitus a slyšel jsem o terapii rTMS. Mohu se na tuto terapii objednat?

Pro pacienty s tinnetem plánujeme otevření specializované ambulance indikující různé neurostimulační terapie. Sledujte naše webové stránky, kde budou sdíleny podrobnější informace.

Léčím se s depresí, užívám tyto léky, poradíte mi?

V rámci webových stránek vám nejsme schopni adekvátně poradit. Vždy je nutné řešit problémy s duševním onemocněním komplexně při návštěvě psychiatra.

Léčím se s… / léčím se v jiném zařízení a chci k vám přejít? Co mám dělat?

Neplánujeme provoz klasické psychiatrické ambulance, ve které je pacient veden v péči roky. Naším cílem je poskytování akutní a specializované péče. Obrátit se na nás v případě akutních obtíží budete moci od září 2023. Do specializovaných programů vás zařadíme po vyšetření v indikační ambulanci, kam vás pozveme po vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách, který bude dostupný od 26.6.2023.

Napadají mě sebevražedné myšlenky, co mám dělat?

Pokud se nacházíte v takto tíživé situaci, doporučujeme vám využít krizové linky uvedené v zápatí našich stránek. Případně přímo dojít na pracoviště poskytující akutní péči. My vám v tomto stavu budeme schopni pomoci až po spuštění akutní ambulance v říjnu 2023.

Mám problémy se synem, bydlím v Ostravě, můžu přijet? …pojedu 400 km, ošetříte ho? A když to bude k hospitalizaci, přijmete jej?

Urgentně nyní přijet nemůžete, ale od října 2023 to možné bude. Pokud obtíže syna budou vyžadovat hospitalizaci, tak nebude přijetí problém v případě dostupné kapacity po posouzení zdravotního stavu pacienta. Přijetí na lůžko je však nejzazší variantou péče, proto pokud bude existovat jiná varianta, budete muset cestovat do Ostravy zpět.

Od jaké věku poskytujete péči?

Nyní poskytujeme služby dospělým klientům od 18 let. Naším cílem je však poskytovat psychiatrickou péči i mladším, tyto informace budeme jistě publikovat na webových stránkách.

Vystavíte mi recept?

Služby spojené s psychiatrickou péčí, tedy i vystavení receptu, poskytujeme pouze pacientům, kteří se u nás léčí. 

Jaké jsou ceny pokojů / ceny za vaše služby?

Pobyt na pokojích akutní lůžkové péče bude hrazen zdravotními pojišťovnami. Budeme zprovozňovat i pokoje s vyšším komfortem a apartmány, ve kterých bude možné i např. ubytování rodinných příslušníků hospitalizovaných klientů. Tyto služby hotelového typu budou placeny přímo klienty. Služby, které nejsou součástí úhrad zdravotními pojišťovnami, nabídneme za přímou platbu. Půjde například o různé wellness služby a dále o individualizované a speciální terapeutické programy. Informace k těmto službám budou k dispozici do podzimu 2023.

Jak vás mohu kontaktovat?

Kontakty naleznete v sekci Kontakty na našich webových stránkách. Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím formuláře Napište nám, který je k dispozici v sekci Kontakty.

Jak se k nám dostanete?

Sídlíme v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun. Autem se k nám dostanete pohodlně podle návodu uvedeného v dolní části domovské stránky. Město Beroun je samozřejmě dobře napojeno na systém MHD, takže se k nám lze dostat i vlakem či autobusem.

Mohu u vás zaparkovat?

Ano, před areálem Rehabilitační nemocnice Beroun je parkoviště pro návštěvy i klienty.

Poskytujete péči i nevidomým?

Samozřejmě, poskytujeme péči všem skupinám pacientů.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

...otevřít zbývající otázky

Ambulantní péče

Jaká bude ordinační doba pro ambulance?

Ordinační doba ambulancí je obvykle pondělí až pátek od 8:00 do 16:00. Na recepci se dovoláte v pracovní době od 7:30 do 16:00. Provozní dobu budeme však postupně rozšiřovat až k cíli, kdy vám chceme služby poskytovat prakticky nonstop.

Jak bude u vás vypadat ambulantní péče?

Soustředíme se zejména na akutní péči. Ambulantní péče Centra duševní rehabilitace funguje zejména jako podpora v naléhavých stavech spojených s duševním onemocněním. Ambulantní péče slouží zároveň pro indikaci pacientů k lůžkové péči a k účasti ve stacionářích.

Kdy bude fungovat akutní ambulance?

Provoz akutní ambulance plánujeme spustit v říjnu 2023.

Kdy bude fungovat urgentní příjem?

Provoz urgentního příjmu, který bude fungovat 24 hodin 7 dní v týdnu i pro složky zdravotnického záchranného systému, plánujeme spustit v říjnu 2023.

Jaký je rozdíl mezi akutní ambulancí a urgentním příjmem?

Akutní ambulance je služba, kam může klient bez objednání přijít z důvodu náhlého zhoršení duševního stavu. Urgentní příjem slouží k řešení akutních duševních problémů, včetně těch nejzávažnějších s asistencí zdravotnické záchranné služby.

Co je indikační vyšetření?

Indikační vyšetření je jednorázové zhodnocení stavu v naší ambulanci, které předchází zařazení do všech léčebných programů Centra. Jedná se o běžné psychiatrické vyšetření, kde se doptáme na vaši medicínskou historii, současné obtíže a zkušenosti s léčbou. Při této návštěvě se od psychiatra dozvíte i to, zda je daný program pro vás vhodný a kdy do něj nastoupíte.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

Lůžková péče

Jak dlouho se čeká na hospitalizaci?

Délka čekání na hospitalizaci závisí zejména na aktuální obsazenosti Centra a potřebách klientů. V současnosti neposkytujeme akutní péči. Další informace o provozu budeme sdílet prostřednictvím našeho webu.

Jaká je délka hospitalizace?

Délka hospitalizace je přizpůsobována individuálně dle potřeb klienta. Je pevně stanovena ve strukturovaných terapeutických programech. V případě akutních hospitalizací se délka přizpůsobuje stavu klienta. V současné chvíli v akutní psychiatrii trvá hospitalizace v průměru 16 dní, může být samozřejmě kratší i delší.

Co mám udělat, abych byl/a u vás hospitalizován/a?

Není to složité, chceme být dostupnější než jiná psychiatrická zařízení. Na našich stránkách je k dispozici objednávkový formulář, přes který se budete moci objednat. Vašim požadavkům nevyhovíme okamžitě, ale zadáme si Vás do čekací listiny a v okamžiku spuštění konkrétního provozu, Vás budeme sami kontaktovat s nabídkou termínu a dalších instrukcí.

Potřebuji doporučení lékaře při nástupu k hospitalizaci?

Ano, pro přijetí k hospitalizaci je potřebné doporučení od lékaře, případně z ambulance našeho Centra. Váš ošetřující lékař nebo ošetřující psychiatr vás také mohou, v případě vašeho souhlasu, skrze objednávkový formulář na našich stránkách objednat k hospitalizaci a připojit i své doporučení.

S jakými zdravotními pojišťovnami má Centrum smlouvu?

Naše zařízení má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Co všechno si můžu vzít s sebou k hospitalizaci?

K hospitalizaci je vhodné si s sebou přinést doklad totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz nebo platební kartu, všechny léky které užíváte, pomůcky pro osobní hygienu (zubní kartáček a zubní pasta, mýdlo, krém, šampon na vlasy, hřeben), spodní prádlo, ponožky, pohodlné oblečení pro denní nošení, přezůvky, oblečení pro sportovní aktivity, plavky, pyžamo a ručník. Muži by neměli zapomenout na potřeby na holení, ženy by neměly zapomenou na hygienické vložky a tampóny. Dále nezapomeňte, nosíte-li brýle, zubní protézu, naslouchátko nebo používáte při chůzi hůl, vezměte si tyto potřeby s sebou. Pokud chcete, můžete si s sebou přinést mobilní telefon, tablet, čtečku knih či notebook. Jejich užívání však v průběhu hospitalizace podléhá režimovým pravidlům oddělení.

Co všechno si nemůžu s sebou vzít k hospitalizaci?

K hospitalizaci je zakázané s sebou brát střelné zbraně, chladné zbraně (nože, sekery, mačety apod.), obranné prostředky typu pepřový sprej, taser atd., alkohol, cigarety, drogy a návykové látky. Dále jakákoliv zvířata s výjimkou asistečních a vodících psů.

Mohu mít v průběhu hospitalizace návštěvy na oddělení?

Ano, návštěvy na oddělení jsou povoleny. Čas návštěv je přizpůsoben režimu daného oddělení.

Co mám dělat pro přijetí mé blízké osoby na lůžko?

Kontaktujte ošetřujícího praktického lékaře pacienta nebo jeho ambulantního psychiatra a sdělte mu důvody, pro které si myslíte, že je hospitalizace vašeho blízkého nezbytná. Lékař následně může pacienta doporučit k hospitalizaci. Pokud je stav pacienta akutní a pacient svým chováním a jednáním ohrožuje sebe nebo své okolí, nebo hovoří o úmyslu ublížit sobě nebo někomu jinému, volejte na linku 155.

Jak je zajištěno stravování?

Dle doporučení lékaře má pacient určenu dietu eventuálně speciální výživové přípravky. Pacienti za doprovodu personálu dochází 3x denně do společné jídelny, pokud to klinický stav pacienta umožňuje. Akutním pacientům je jídlo 3x denně dováženo v termoboxech přímo na oddělení.

Mohu vjet do areálu vozidlem a parkovat zde?

Pacienti i jejich rodiny mohou využívat velké parkoviště před vjezdem do areálu Rehabilitační nemocnice Beroun.

Můžu být hospitalizován se svým psem?

Pacienti mohou být hospitalizováni se svým psem, pouze pokud se jedná o psa vodícího nebo asistenčního. Tito psi musí mít řádné označení i potvrzení o jejich účelu.

Poskytujete lázeňskou péči?

Nikoliv, lázeňská péče je obvykle poskytována v lázeňských domech a péče tohoto typu má jinou strukturu i průběh. Naše péče je především všeobecně psychiatrická a specializovaně psychoterapeutická. I když je pravdou, že bychom si přáli, abyste při odchodu od nás byli osvěženi jako po lázeňském pobytu.

Jak probíhají návštěvy?

Návštěvy probíhají dle režimů jednotlivých oddělení, ideálně mimo bohatý terapeutický program. Snažíme se je limitovat co nejméně, jsou tedy umožněny v průběhu celého dne mimo noční klid, který nastává po deváté hodině večerní.

Jak probíhá přijetí do péče?

Pro každou složku péče je přijetí specifické. Obecně lze však říci, že k plánované hospitalizaci do stacionáře či terapeutického lůžkového programu se klient přijímá po vyšetření v indikační ambulanci. Do indikační ambulance vás objednáme na základě odeslaného objednávkového formuláře, který naleznete na našem webu. Lékař v ambulanci následně zhodnotí stav a doporučí vhodnou formu péče.

Poskytujete dlouhodobou (více než 60 dní) lůžkovou péči?

Jsme pracovištěm zejména akutní péče se specializovanými terapeutickými programy. Dlouhodobou péči, která odpovídá charakteru následné péče psychiatrických nemocnic, neposkytujeme.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

...otevřít zbývající otázky

Stacionární péče

Co je stacionární péče?

Stacionární péče je druh léčby, kdy klient dochází v pravidelných intervalech do Centra duševní rehabilitace na terapeutický program. Po skončení programu se ten den vrací zpět domů. Frekvence návštěv je dána potřebami klienta a nastaveným léčebným plánem. Výhodou stacionáře je zejména to, že klient tráví svůj čas převážně v domácím prostředí a přitom je v intenzivním psychoterapeutickém programu.

Kdy budou fungovat stacionáře?

První stacionární program bude spuštěn v průběhu podzimu. Již nyní si můžete přečíst obsah plánovaných programů v sekci Oddělení a ambulance.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

Zdravotníci

Jsem lékař, chci svého pacienta doporučit k přijetí do péče. Co mám dělat?

Pacient se k nám může objednat sám poté, co mu vystavíte doporučení k léčbě. V případě naléhavějších situací můžete využít náš kontaktní telefon, kde máme speciální volbu pro zdravotnické profesionály. Zároveň chystáme na našich webových stránkách sekci přímo pro zdravotníky.

Připravujete například exkurze pro zdravotníky?

Velice si vážíme vašeho zájmu o naše zařízení. Exkurze budou možné od zimy 2023. Bližší informace o termínech budeme sdílet na webových stránkách Centra.

Můj pacient byl hospitalizovaný ve vašem Centru, kdy zasíláte dokumentaci?

Pacient odchází z naší péče vždy se zprávou, která obsahuje plnohodnotné informace. Zprávu zároveň posíláme v nejbližším možném termínu registrujícímu praktickému lékaři prostřednictvím datové schránky, popřípadě písemně.

Nenašli jste odpověď? Napište nám