Nejčastější dotazy

Obecné

Otevřeli jsme 20. června 2023. Co to znamená?

Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý a komplexní projekt, Centrum duševní rehabilitace najíždí svůj provoz postupně. Nelze tedy poskytovat všechny druhy péče hned od začátku. O spuštění jednotlivých služeb vás budeme nadále informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Viděl/a jsem upoutávku v televizi, chtěl/a bych se u vás léčit?

Ceníme si vašeho zájmu. Chceme být zařízením, které poskytne kvalitní péči pro všechny pacienty s duševním onemocněním. Sledujte naše webové stránky, kde průběžně přidáváme aktuální informace a o naší stávající a také plánované péči. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde jsou další informace o tom, jak léčíme a co s námi můžete vyřešit. V tuto chvíli můžete vyplnit objednávkový formulář a my se vám ozveme zpět. Současná čekací doba na přijetí do léčebného programu se pohybuje v počtu vyšších jednotkách měsíců.

Budete léčit děti?

Provoz služeb pro dětské psychiatrické pacienty nezačne dříve než na přelomu roku 2024/2025. Služby pro pacienty od 15 do 18 let plánujeme. Nyní vás poprosíme, sledujte naše webové stránky, kde pro zájemce o naše služby budeme přidávat aktuální informace. Provoz Centra duševní rehabilitace spouštíme postupně a naše stránky budou místem, kde rychle získáte potřebné informace. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde jsme pro vás připravili informace o tom, jak léčíme, co s námi můžete vyřešit a další informace včetně nejčastějších dotazů.

Mám akutní potíže, pomůžete mi hned?

Provoz akutních služeb (jak lůžkové, tak ambulantní péče) již částečně běží. Jedná se o lůžkové oddělení akutní péče C a D a psychoterapeutické oddělení B. V plánu je otevření psychoterapeutické oddělení A. Centrum duševní rehabilitace (CDR) spouštíme postupně. Sledujte tedy naše webové stránky i nadále, kde aktuality o jeho provozu průběžné zveřejňujeme. Momentálně v rámci ambulancí ošetřujeme pouze  objednané pacienty.

Jak to u vás funguje?

Jsme kvalifikované psychiatrické pracoviště založené na vysoké personální odbornosti, jež poskytuje péči všem bez rozdílu. Pracujeme ve špičkově vybaveném a moderním prostředí, v jehož rámci jsme si dali závazek být co možná nejvstřícnějším zařízením, jehož prostřednictvím poskytujeme inovativní léčbu s personalizovaným přístupem. Popis jednotlivých služeb naleznete v sekcích Naše vize péče a Oddělení a ambulance.

Jaké terapie u vás probíhají?

Základním kamenem jsou skupinová psychoterapie. Naším cílem je však poskytnout co nejširší paletu komplementárních terapií zahrnujících především ty pohybové a tvůrčí. Pro příklad můžeme uvést dramaterapii, muzikoterapii, arteterapii, terapii virtuální realitou, či chronobiologickou léčbu. Součástí je i využití těch nejmodernějších neurostimulačních metod.  Další informace o péči najdete v sekcích Naše vize péčeOddělení a ambulance.

Je péče dostupná pro všechny?

Ano, převážná část péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je poskytována pacientům z celé České republiky. Naše nabídka nicméně zahrnuje také možnost využití nadstandardních služeb, které si klienti mohou dopřát za poplatek nad rámec běžně poskytované péče, a to v rámci prémiového programu Altoa.

Jsou vaše služby hrazeny ze zdravotního pojištění?

Ano, snahou je, aby maximum námi poskytované péče bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to všem, kteří ji budou potřebovat. V případě zájmu rovněž nabízíme také individualizovanou péči prostřednictvím prémiového programu Altoa, při které je samozřejmě plně respektována anonymita klienta.

Nemám zdravotní pojištění, mohu se u vás léčit?

Ano, jsme schopni pečovat i o klienty bez veřejného zdravotního pojištění s tím, že si ji klienti hradí sami. Ceny našich služeb jsou běžné, a tedy srovnatelné se sazbami v jiných zařízeních. Informace o cenách výkonů pro samoplátce vám poskytneme přímo v Centru duševní rehabilitace.

Jak se k vám mohu objednat?

Prostřednictvím online objednávkového formuláře, který naleznete na našem webu. Vašim požadavkům nevyhovíme okamžitě, ale zadáme si vás do čekací listiny. V okamžiku, kdy se pro vás uvolní místo, vás budeme kontaktovat s nabídkou termínu.

Co se stane po vyplnění objednávkového formuláře?

Po vyplnění a odeslání formuláře vaši žádost zaevidujeme a následně vám nejpozději do tří dnů pošleme informaci o zařazení na čekací listinu. Žádostem na čekací listině se následně věnuje zdravotník zodpovědný za jednotlivé programy péče.

Za jak dlouho po vyplnění objednávkového formuláře dostanu termín vyšetření?

Vaši žádost průběžně sledujeme a ozveme se vám v okamžiku, kdy se pro vás budeme mít nabídku nejbližšího možného termínu indikačního vyšetření. V současnosti se čekací doba na přijetí do péče pohybuje v řádu vyšších jednotkách měsíců.

Chtěl/a bych vyplnit objednávkový formulář, ale nyní nemám žádanku od lékaře. Mám na ní počkat a vyplnit objednávku až poté?

Pokud žádanku budete mít v dohledné době (například do měsíce), jistě se na ni vyplatí počkat, protože nám výrazně pomůže s bližším pochopením vašeho problému. Vy tím poté pravděpodobně získáte možnost dřívějšího termínu objednání.

Můžu se k vám objednat telefonicky?

Preferujeme vyplnění objednávkového formuláře. Díky tomu bude vaše žádost okamžitě zařazena do čekací listiny a my s ní můžeme rychleji a efektivněji pracovat.

Mohu se samostatně objednat na některé specifické terapie?

To bohužel nejde. Nicméně, jakmile budete u nás v péči, veškeré terapie jsou nastavovány individuálně potřebám klienta. To znamená, že pokud máte zájem o specifický postup, lze jej konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Jak dlouho se u vás čeká na vyšetření?

Záleží na typu vyšetření. V současnosti je průměrná čekací doba pro ambulantní péči i hospitalizaci v řádu vyšších jednotkách měsíců.

Potřebuji doporučení od lékaře?

Doporučení od lékaře k objednání nutně nepotřebujete. Pokud nám jej ale poskytnete, dokážeme více pochopit vaše potřeby, lépe naplánovat vstup do péče a celkově tím urychlit celý proces objednání.

Viděl/a jsem v upoutávce konkrétního psychiatra a chci se k němu objednat.

Standardně neposkytujeme možnost se objednat ke konkrétnímu lékaři na vyšetření. Tuto službu si nicméně můžete objednat v rámci programu individuální péče Altoa.

Jak se spojím s lékařem?

S konkrétním lékařem se lze spojit po zavolání na recepci. Informace a důvod kontaktu pečlivě předáme dotyčnému lékaři, který se vám ozve co nejdříve.

Proč bych se měl/a u vás léčit?

Protože jsme nejmodernějším pracovištěm v České republice, které pečuje o pacienty s duševním onemocnění.

Mám duševní potíže, pomůžete mi?

Jsme zdravotnickým zařízením, které se snaží poskytovat služby pro klienty s duševními problémy, tudíž chceme pomoct i vám. Prosím sledujte naše webové stránky, které vždy budou prvním místem, kde průběžně zveřejňujeme novinky k provozu centra. Již nyní se můžete podívat na sekci Naše vize péče, kde naleznete informace o tom, jak léčíme, co s námi můžete vyřešit a mnoho dalšího.

Můj příbuzný má potíže se závislostí. Pomůžete mu?

V první řadě je nutné, aby váš blízký zájem o léčbu projevil sám. To znamená, že k vyšetření a léčbě se musí dostavit osobně. Je to proto, že léčba závislosti z donucení nemá rozhodně takovou účinnost a také záleží na tíži jeho či jejích problémů. Každopádně už nyní poskytujeme alespoň prvotní pomoc v rámci akutních psychiatrických služeb.

Trpím psychosomatickými obtížemi. Mohu se objednat na vyšetření?

Samozřejmě. Psychosomatická problematika je v rámci psychiatrie jednou z nejčastěji léčených potíží. V rámci Centra duševní rehabilitace je kvalitní psychoterapie těžištěm péče o tyto obtíže a pro naše pracoviště představuje základní kámen. Postarají se o vás odborníci, kteří mají v této problematice bohaté zkušenosti.

Mám tinnitus a slyšel jsem o terapii rTMS. Mohu se na tuto terapii objednat?

Programy neurostimulační terapie a stacionární služby jsou zatím ve fázi příprav. Jakmile budou dostupné, informace o jejich spuštění zveřejníme s dostatečným předstihem na našich webových stránkách.

Léčím se s depresí a užívám tyto léky. Poradíte mi?

V rámci online dotazníku či poradny vám nejsme schopni náležitě poradit. Duševní onemocnění je vždy nutné řešit komplexně při osobní návštěvě lékaře.

Léčím se s určitým problémem, jsem v jiném zařízení a chci k vám přejít. Co pro to mohu udělat?

Neplánujeme provoz klasické psychiatrické ambulance, ve které je pacient veden v péči roky. Naším cílem je poskytování akutní a specializované péče. Obrátit se na nás v případě akutních obtíží budete moci od září 2023. Do specializovaných programů vás zařadíme po vyšetření v indikační ambulanci, kam vás pozveme po vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách, který bude dostupný od 26.6.2023.

Napadají mě sebevražedné myšlenky, co mám dělat?

Pokud se nacházíte v takto tíživé situaci, určitě využijte krizové linky uvedené v zápatí našich stránek. Aktuálně poskytujeme zdravotní péči prostřednictvím naší akutní ambulance pouze pacientům s předchozí objednávkou.

Mé dítě má duševní problémy, ale bydlíme 400 km daleko, mohu přijet? Když pojedu takovou dálku, ošetříte ho? A když to bude k hospitalizaci, přijmete jej?


Momentálně nemůžeme přijímat pacienty na urgentní příjem bez předchozího objednání. Jakmile bude tato služba znovu dostupná, informace o jejím spuštění zveřejníme s dostatečným předstihem na našich webových stránkách.

Od jaké věku poskytujete péči?

Nyní poskytujeme služby klientům starším 18 let. Naším cílem je však poskytovat psychiatrickou péči i mladším. V tuto chvíli pro pacienty ve věku od 14 do 18 let běží Stacionář pro dorost, který nabízí komplexní terapeutický program.

Vystavíte mi recept?

Služby spojené s psychiatrickou péčí, tedy i vystavení receptu, poskytujeme pouze pacientům, kteří se u nás léčí. 

Jaké jsou ceny pokojů a kolik stojí vaše služby?

Pobyt na pokojích akutní lůžkové péče je hrazen zdravotními pojišťovnami. Nicméně postupně zavádíme do provozu i pokoje s vyšším standardem včetně apartmánů, ve kterých je možné ubytovat například i rodinné příslušníky hospitalizovaných klientů. Tyto služby hotelového typu jsou placeny přímo klienty. Současně služby, které nejsou součástí úhrad zdravotními pojišťovnami, jsou rovněž k dispozici za přímou platbu. Jde například o různé wellness programy a dále pak o individualizované a speciální terapeutické programy. V této souvislosti sledujte webové stránky o naší nabízené prémiové péči Altoa.

Jak vás mohu kontaktovat?

Možnosti, jak se s námi lze spojit, naleznete na našich webových stránkách v sekci Kontakty. Preferovaným způsobem je nicméně, když nám o sobě dáte vědět prostřednictvím online dotazníku. V případě zájmu o léčbu u nás využijte objednávkový formulář, který pomůže celý proces vstupu do péče lépe naplánovat a tím i urychlit.

Jak se k vám dostanu?

Sídlíme v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun. Autem se k nám dostanete pohodlně podle návodu uvedeného v dolní části domovské stránky. Město Beroun je dobře napojeno na systém jak lokální Městské hromadné dopravy, tak i v rámci rozšířené Pražské integrované dopravy (PiD). Takže se k nám lze snadno dopravit i vlakem či autobusem.

Mohu u vás zaparkovat?

Ano, před areálem Rehabilitační nemocnice Beroun je parkoviště pro návštěvy i klienty.

Poskytujete péči i nevidomým?

Samozřejmě, poskytujeme péči všem pacientům.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

...otevřít zbývající otázky

Ambulantní péče

Jaká je ordinační doba pro ambulance?

Ordinační doba ambulancí je pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Na recepci se dovoláte ve stejné dny v časech od 7:30 do 16:00 hodin. Cílem je nicméně provozní dobu postupně rozšiřovat do nonstop režimu. O jednotlivých krocích budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Jak u vás probíhá ambulantní péče?

Soustředíme se zejména na akutní péči. To znamená, že ambulantní péče Centra duševní rehabilitace funguje především jako podpora v naléhavých stavech spojených s duševním onemocněním. A zároveň slouží pro indikaci pacientů k lůžkové péči a k účasti ve stacionářích.

Kdy bude fungovat akutní ambulance?

Provoz akutní ambulance plánujeme spustit na podzim 2024.

Kdy bude fungovat urgentní příjem?

V tuto chvíli provoz urgentního příjmu běží, ale zatím jen pro potřeby zdravotnické záchranné služby.

Jaký je rozdíl mezi akutní ambulancí a urgentním příjmem?

Akutní ambulance je služba, kam může klient přijít z důvodu náhlého zhoršení duševního stavu. Urgentní příjem slouží k řešení akutních duševních problémů, včetně těch nejzávažnějších s asistencí zdravotnické záchranné služby.

Co je indikační vyšetření?

Indikační vyšetření je jednorázové zhodnocení stavu v naší ambulanci, které předchází zařazení do všech léčebných programů Centra duševní rehabilitace. Jedná se o běžné psychiatrické vyšetření, kde se doptáme na vaši medicínskou historii, současné obtíže a zkušenosti s léčbou. Při této návštěvě se od psychiatra dozvíte i to, zda je daný program pro vás vhodný a kdy do něj nastoupíte.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

Lůžková péče

Jak dlouho se čeká na hospitalizaci?

Délka čekání na hospitalizaci závisí zejména na aktuální obsazenosti Centra a potřebách klientů. V současnosti se pohybuje ve vyšších jednotkách měsíců.

Jaká je délka hospitalizace?

Délka hospitalizace je přizpůsobována individuálně dle potřeb klienta. Je pevně stanovena ve strukturovaných terapeutických programech. V případě akutních hospitalizací se délka přizpůsobuje pacientovu stavu. V současné chvíli v akutní psychiatrii trvá hospitalizace v průměru 16 dní, může být samozřejmě kratší i delší.

Co mám udělat, abyste mne hospitalizovali?

Od otevření Centra duševní rehabilitace pracujeme na tom, abychom byli dostupnější než jiná psychiatrická zařízení. Nejjednodušší cesta je, že na našich stránkách vyplníte objednávkový formulář, což pomůže celý proces vstupu do léčby lépe naplánovat a díky tomu i urychlit. Vašim požadavkům nevyhovíme okamžitě, ale zadáme si vás do čekací listiny a ozveme se v okamžiku, kdy vás budeme moct do péče zařadit.

Potřebuji doporučení lékaře při nástupu k hospitalizaci?

Ano, pro přijetí k hospitalizaci je potřebné doporučení od lékaře, případně z naší ambulance. S vašim souhlasem vás může ošetřující lékař nebo psychiatr objednat k hospitalizaci i prostřednictvím online objednávkového formuláře, přičemž může přiložit i své doporučení.

S jakými zdravotními pojišťovnami má Centrum smlouvu?

Naše zařízení má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Co všechno si můžu vzít s sebou k hospitalizaci?

K hospitalizaci je vhodné si s sebou přinést doklad totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz nebo platební kartu a všechny léky, které užíváte. Dále pak pomůcky pro osobní hygienu (zubní kartáček a pastu, mýdlo, krém, šampon na vlasy, hřeben), spodní prádlo, ponožky, pohodlné oblečení pro denní nošení, přezůvky, oblečení pro sportovní aktivity, plavky, pyžamo a ručník. Muži by neměli zapomenout na potřeby na holení, ženy zase na hygienické vložky a tampóny. Pokud něco z následujících věcí nosíte či užíváte, určitě nezapomeňte brýle, zubní protézu, naslouchátko či vycházkovou hůl. Pokud chcete, můžete si s sebou přinést také mobilní telefon, tablet, čtečku knih či notebook. Jejich užívání však v průběhu hospitalizace podléhá režimovým pravidlům oddělení.

Co všechno si nemůžu s sebou vzít k hospitalizaci?

K hospitalizaci je nepřípustné s sebou brát jakékoliv střelné zbraně, chladné či ruční zbraně (nože, sekery, mačety, teleskopické obušky apod.). Dále pak obranné prostředky typu pepřový sprej a různé druhy paralyzérů. Je rovněž zakázáno si přinést alkohol, cigarety, drogy a jiné návykové látky. Nelze si přivést či přinést ani vlastní zvíře s výjimkou asistenčních a vodících psů.

Mohu mít v průběhu hospitalizace návštěvy na oddělení?

Ano, návštěvy na oddělení jsou povoleny. Čas návštěv je přizpůsoben režimu daného oddělení.

Co mám dělat pro přijetí mé blízké osoby na lůžko?

Kontaktujte jejího ošetřujícího praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra a sdělte jim důvody, pro které si myslíte, že je hospitalizace blízké osoby nezbytná. Lékař jí následně může k hospitalizaci doporučit. Pokud je stav blízké osoby akutní a svým chováním a jednáním ohrožuje sebe nebo své okolí, volejte linku 155.

Jak je zajištěno stravování?

Dle doporučení lékaře má pacient určenou dietu, eventuálně speciální výživové doplňky či přípravky. Pacienti za doprovodu personálu dochází třikrát denně do společné jídelny, pokud to jejich klinický stav dovoluje. V opačném případě je akutním pacientům jídlo dováženo třikrát denně přímo na oddělení.

Mohu vjet do areálu nemocnice vozidlem a parkovat tam?

Pacienti i jejich rodiny mohou využívat velké parkoviště před vjezdem do areálu Rehabilitační nemocnice Beroun.

Můžu být hospitalizován se svým psem?

Pacienti mohou být hospitalizováni pouze s vodícím či asistenčním psem. Tito psi musí být řádné označení a musíte mít u sebe validní potvrzení o jejich roli či účelu.

Poskytujete lázeňskou péči?

Nikoliv, lázeňská péče je obvykle poskytována v lázeňských domech a péče tohoto typu má jinou strukturu i průběh. Naše péče je především všeobecně psychiatrická a specializovaně psychoterapeutická. Určitě ale bude pro nás odměnou, když se při odchodu z Centra duševní rehabilitace budete cítit osvěženi jako po lázeňském pobytu.

Jak probíhají návštěvy?

Návštěvy probíhají dle režimů jednotlivých oddělení, ideálně mimo bohatý terapeutický program. Snažíme se je limitovat co nejméně, jsou tedy umožněny v průběhu celého dne mimo noční klid, který nastává po osmé hodině večerní.

Jak probíhá přijetí do péče?

Pro každou složku péče je přijetí specifické. Obecně lze však říct, že k plánované hospitalizaci, do stacionáře či terapeutického lůžkového programu se klient přijímá po vyšetření v indikační ambulanci. Do indikační ambulance vás objednáme na základě vyplněného a odeslaného online objednávkového formuláře. Lékař v ambulanci následně zhodnotí stav a doporučí vhodnou formu péče.

Poskytujete dlouhodobou lůžkovou péči, tedy více než 60 dní?

Jsme pracovištěm zejména akutní péče se specializovanými terapeutickými programy. To znamená, že neposkytujeme dlouhodobou péči, která odpovídá charakteru následné péče psychiatrických nemocnic.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

...otevřít zbývající otázky

Stacionární péče

Co je stacionární péče?

Stacionární péče je druh léčby, kdy klient dochází v pravidelných intervalech do Centra duševní rehabilitace na terapeutický program a po skončení programu se ten den vrací zpět domů. Frekvence návštěv je dána potřebami klienta a nastaveným léčebným plánem. Výhodou stacionáře je zejména to, že klient tráví svůj čas převážně v domácím prostředí, a přitom je v intenzivním psychoterapeutickém programu.

Kdy budou fungovat stacionáře?

Od listopadu 2024 bude zahájen výběr pacientů do prvních stacionárních programů. Stacionář pro adolescenty už běží.

Nenašli jste odpověď? Napište nám

Zdravotníci

Jsem lékař a chci svého pacienta doporučit k přijetí do péče. Co pro to mohu dělat?

Pacient se k nám může objednat sám poté, co mu vystavíte doporučení k léčbě. V případě naléhavějších situací můžete využít náš kontaktní telefon, kde máme speciální volbu pro zdravotnické profesionály. Zároveň chystáme na našich webových stránkách sekci přímo pro zdravotníky.

Připravujete například exkurze pro zdravotníky?

Velice si vážíme vašeho zájmu o Centrum duševní rehabilitace. Exkurze jsou na základně předem domluveného termínu možné. Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se vám.

Můj pacient byl hospitalizovaný ve vašem Centru. Kdy zasíláte dokumentaci?

Pacient odchází z naší péče vždy se zprávou, která obsahuje plnohodnotné informace. Zprávu zároveň posíláme v nejbližším možném termínu registrujícímu praktickému lékaři prostřednictvím datové schránky, popřípadě písemně.

Nenašli jste odpověď? Napište nám