prohlédnout si oddělení ×

Psychoterapeutické oddělení

Každý, kdo prochází náročným obdobím v životě, může s pomocí odborníků nejen zlepšit kvalitu svého života, ale také se naučit lépe o sebe pečovat. V Centru duševní rehabilitace proto klademe důraz na terapeutické cíle zaměřené na posilování seberozvoje a sebekontroly, jakož i na prevenci rizikových situací. Prioritou je rovněž rozvoj sociálních dovedností a poskytování opory při řešení jak běžných, tak složitějších životních výzev.

Základem našeho psychoterapeutického programu je v tomto ohledu vždy dobrovolná spolupráce pacienta s personálem. Léčba poté probíhá především formou individuálních a skupinových terapií. Při nich se zaměřujeme právě na psychosociální rehabilitaci, kterou si lze představit jako návrat do života po zranění.

Psychoterapeutické oddělení B

Terapeutický program oddělení B je specificky navržen pro pacienty trpící hraniční poruchou osobnosti a obsedantně kompulzivní poruchou. Trvá šest týdnů, během kterých jsou klienti podle typu svého onemocnění zařazováni do odlišných terapeutických skupin. Čas léčby se skládá z komunitních setkání, skupinové psychoterapie; dále pak z komplementárních terapií, jako jsou muzikoterapie, arteterapie či dramaterapie.

Program zahrnuje i širokou škálu fyzických aktivit v bazénu a tělocvičně, přizpůsobených individuálním schopnostem a potřebám klientů. Navíc je rozšířen o možnosti fyzioterapie a rozvoje nových sportovních dovedností.

Za strukturou celého terapeutického programu stojí přední český psychiatr prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. Náplň je přitom pečlivě sestavena tak, aby poskytla maximální podporu a nástroje pro snížení příznaků spojených s danými onemocněními. V neposlední řadě, i když většina části léčby probíhá skupinovou formou, pečlivě dbáme na individuální potřeby každého klienta.

Ukázka terapeutického dne:

Den začíná dvacet minut po sedmé hodině. O dalších dvacet minut později, po ranní hygieně, se pacienti shromáždí na rozcvičku s příběhem, jež obvykle probíhá v příjemném prostředí vnitrobloku Centra. V osm hodin je čas na snídani a výdej předepsané medikace. Od půl deváté probíhá pravidelná vizita, při které se pacientům věnuje ošetřující lékař. Ráno je završeno komunitním setkáním, kde se pacienti seznamují s psychoterapeutickou edukací a rovněž mají prostor k takzvané rovné komunikaci s personálem.

Dopolední část dne začíná v půl jedenácté, kdy se pacienti sejdou ke skupinové psychoterapii a jsou rozděleni dle specifik svých obtíží. Ve dvanáct hodin je poté čas oběda a výdej medikace.

První část odpoledne je zahájena individuálnímu programem, jenž startuje v půl jedné. O hodinu později pacienti odcházejí na individuální terapie ve formě psychoterapie či vybrané komplementární terapie, které trvají až do pěti hodin (v jiné dny je tento čas vyhrazen na primářskou vizitu a návštěvy).

Podávání večeře a medikace o půl šesté signalizuje přechod dne do jeho podvečerní fáze. Načež od šesti do půl osmé mají pacienti volný individuální program spojený s relaxací. Od osmi hodin běží komunitní setkání spojené s takzvaným klubem, aktivitou organizovanou pacienty, jež slouží k odreagování a stmelení kolektivu.

Patnáct minut před desátou hodinou probíhá výdej noční medikace. Noční klid začíná od desíti, při kterém se všichni ukládají ke spánku, aby načerpali síly do dalšího dne.