prohlédnout si oddělení ×

Psychoterapeutické oddělení

Jak udržet a rozvíjet pozitivní změny, kterých člověk v péči o duševní zdraví dosáhne? V Centru duševní rehabilitace (CDR) bude pečlivě nastavený dobrovolný léčebný psychoterapeutický program, podstatou léčby bude spolupráce a na začátku budou domluvena základní pravidla a podepsán kontrakt, se kterým bude každý obeznámen. Mezi obecné cíle terapie bude patřit posilování seberozvoje a sebekontroly, předcházení rizikovým situacím, zlepšování sociálních dovedností a podpora ve zvládání běžných i náročnějších životních situací. Péče bude probíhat především formou individuálních a skupinových terapií. Zaměřovat se budeme na psychosociální rehabilitaci. Představte si ji jako návrat do života po zranění. Každý člověk, který si projde něčím náročným, může zlepšit kvalitu svého života za pomocí odborníků a zvládnout péči o sebe sama co nejlépe. Není pro nás důležitá jen samotná léčba v CDR, ale i zvládání životních nároků v běžném životě.