PF 2024

21. 12. 2023

Vážené kolegyně a kolegové, milí pacienti a přátelé,

blíží se konec roku a rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům za vynikající práci, kterou v tomto roce odvedli. Díky vašemu úsilí jsme dosáhli řady úspěchů, za které jsem na vás velmi hrdý.

Chci ocenit každého z vás za tvrdou práci, vstřícný přístup a nekonečnou péči, kterou denně věnujete našim pacientům. Vaše odhodlání, obětavost a odbornost jsou tím, co činí zdravotnická zařízení AKESO unikátním místem pro léčbu a zotavení.

Rád bych využil tuto příležitost také k vyjádření upřímné vděčnosti a poděkování všem pacientům, kteří si k řešení zdravotního problému vybrali jakékoliv naše zařízení. Vaše důvěra je pro nás nejen tím nejcennějším darem, ale i důkazem a motivací, abychom i nadále udržovali vysoký standard poskytované péče.

V tomto svátečním období vám všem přeji krásné chvíle strávené s rodinou a přáteli a klidné prožití vánočních svátků. Přeji vám do nového roku 2024 vše nejlepší a ať je pro vás plný zdraví, štěstí a úspěchů.

S úctou a vděčností

Sotirios Zavalianis
předseda představenstva
AKESO holding a.s.